صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

عینک های نوری چیست؟

2023-09-11

لنزها به دو دسته عدسی کروی و عدسی استوانه ای تقسیم می شوند. سطح منحنی عدسی کروی بخشی از سطح کروی است. با توجه به نحوه تجمع یا جداسازی پرتوهای نور موازی به عدسی کروی محدب یا عدسی کروی مقعر تقسیم می شود.

از لنزهای کروی محدب برای اصلاح دوربینی، پیرچشمی یا آفاکی استفاده می شود. برای اصلاح نزدیک بینی از لنزهای کروی مقعر استفاده می شود. سطح منحنی عدسی استوانه ای بخشی از استوانه است. محور عدسی استوانه ای موازی با استوانه است. قدرت انکساری در جهت محور ندارد و عمود بر محور است. جهت قدرت انکسار بزرگترین است و آنها به عدسی های استوانه ای محدب یا عدسی های استوانه ای مقعر تقسیم می شوند که به ترتیب برای اصلاح دوربینی یا آستیگماتیسم نزدیک بینی استفاده می شوند.


We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept